เชิญชวนนิสิตทุกชั้นปีเข้าร่วมโครงการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนิสิต ปี 2553

No replies
smo_engineer
(สโมสรนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา)
smo_engineer's picture

เชิญชวนนิสิตทุกชั้นปีเข้าร่วมโครงการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนิสิต ปี 2553

จัด ณ หน้าตึก 9 เริ่มเวลา 08.00-20.00 น.

โครงการนี้จะได้รับชั่วโมงกิจกรรมด้านคุณธรรม จำนวน 1 ชั่วโมง

ในการเลือกตั้งให้นิสิตนำบัตรประจำตัวนิสิตมาด้วยShare