กำหนดวันแสดงผลงานในโครงการบนเส้นทางสู่ถนนสายวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

7 replies [Last post]
korawit
(กรวิทย์​ ออกผล)

E.61
korawit's picture

ทุกๆท่านคงทราบดีอยู่แล้วว่า

ก่อนที่จะสอบโปรเจคนั้น จะต้องผ่านการเอาผลงานมาแสดงในโครงการนี้ก่อน

ส่วนรายชื่อกลุ่มไหนบ้างที่มีสิทธิ์แสดง เดี๋ยว อ.ฐนียา จะมาประกาศเร็วๆนี้ครับ

ในที่ประชุมอาจารย์ได้กำหนดวันแล้วครับ คือวันที่ 28-29 มกราคม 2553

ระยะเวลา 2 วัน สถานที่ และ รายละเอียดต่างๆ เดี๋ยว อ.ฐนียาจะแจ้งอีกทีครับ

ท่านจะได้ไปงานบายเนียร์อย่างสบายใจครับ ..

งานนี้ทุกกลุ่มต้องทำโปสเตอร์ เดี๋ยวคงทราบรายละเอียดอีกที

ส่วนเมื่อผ่านงานนี้แล้ว ก็ต้องจัดทำเล่มแดง และเตรียมสอบโปรเจคต่อไป

คาดว่าคงสอบก่อนวันวาเลนไทน์ ช่วง 8-12 กุมภาพันธ์ 2553 ครับ

ใครทียังไม่ถึงไหนก็เริ่มกันได้แล้ว เอ้า ..ลุยShare

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
leknac
(นพดล บุญมา)

E.62
leknac's picture

อ้าว!!! งานเกิดแล้วพวกเรา

madridista
(ภูมิธรรม สืบไทยพานิช)

E.66
madridista's picture

รับทราบครับ

ooddees
(ธีรวุฒิ แทนสระน้อย)

E.66
ooddees's picture

fightingYell

Zayonala
(ปฐวี เสาวกุลภิญโญ)

E.66
Zayonala's picture

OMG

koonnailee
(จารุนันท์ ชาลีเขียว)

E.66
koonnailee's picture

ค่ะ รับทราบ (- -)(_ _)(- -)(_ _)(- -)(_ _)

arm
(นายอาร์ม ภักดีวงษ์)

E.66
arm's picture

วะ วะ วะ วะ ว้าววววววววววววววววว

AyEEvOl
(นรีกานต์ สิริมงคล)

E.64
AyEEvOl's picture

สู้ๆค่ะ