คะแนนสอบมิดเทอมครับ มาอย่างเร็ว

7 replies [Last post]
korawit
(กรวิทย์​ ออกผล)

E.61
korawit's picture

สอบเสร็จก็ตรวจกันเลยครับ

ตามนั้นครับShare

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
korawit
(กรวิทย์​ ออกผล)

E.61
korawit's picture

ผมแบ่งแต่ละแถว 30 ข้อนะครับ ยกเว้นแถวที่ห้ามันมีแค่ 10 ข้อครับผม

pongnank
(วรนาท รัศมีโกศิล)

E.65
pongnank's picture

ขอบคุณครับอาจารย์

ตรวจเร็วมากเลยคับ

 

AmArm
(เอกลักษณ์ เจริญสวัสดิ์)

E.65
AmArm's picture

ตรวจไวมากเลยครับอาจารย์

 

 

prapasorn
(ประภาสร ชื่นบาน)

E.65
prapasorn's picture

อาจารย์ค่ะ

ตัด  F ที่เท่าไหร่ค่ะ

 

kronlada
(กรลดา)

E.65
kronlada's picture

ตรวจยังก่าจรวด

pallapa
(พัลลภา แหลมคม)
pallapa's picture

อาจารย์ ค่ะ ถ้าไอทีหนูได้คะแนนประมาน 29-31 ประมานนี้อ่ะ หนุจะได้เกรดประมานเท่าไหร่อ่ะ เกรดหนุกำลังย่ำแย่มาก  เกรดออกเมื่อไหร่คะ

korawit
(กรวิทย์​ ออกผล)

E.61
korawit's picture

ก่อนสิ้นเดือนนี้แหละครับ