โครงการ MME ปฏิบัติธรรม ณ สำนักสงฆ์เขาพระครู ศรีราชา วันที่ 21-23 สิงหาคม 253

1 reply [Last post]
pheaw
(ณิชาภัทร คุ้มสุข)
pheaw's picture

โครงการพิเศษ จัดโครงการ ปฏิบัติธรรม ตามความต้องการของนิสิต เป็นหนึ่งกิจกรรมที่จะเป็นสิ่งดีดีให้จดจำ  ขอเชิญนิสิต MME ชั้นปีที่ 1-4 เข้าร่วมโครงการโดยมีกำหนดการดังนี้ วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม หลังจากที่เรียนเสร็จแล้ว ให้นิสิตมาพร้อมกันที่ หน้าอาคารวิศวฯ  17.30  น.รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน การแต่งกาย ใส่ชุดขาว  เป็นกางเกง 3 ส่วนก้อได้  ออกเดินทาง เวลา  18.00 น.ไปที่เขาพระครู โดยเราจะปฏิบัติคืนวันเสาร์ วันอาทิตย์ และเราจะกลับมาเช้าวันจันทร์ เพื่อเรียนต่อ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 40-60 คนนะมาลงชื่อเข้าร่วมได้ที่บอร์ดหน้าห้องโครงการพิเศษ Share

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
pheaw
(ณิชาภัทร คุ้มสุข)
pheaw's picture

ถึงวันนี้ 20 สิงหาคม 2553 มีผู้สนใจเข้าร่วม 20 คน.....อยู่ที่ใจอ่ะ