เอ็มติดไวรัส!!!!

2 replies [Last post]
Yo_TaN
(น.ส. พัชรินทร์ คงดี)

E.65
Yo_TaN's picture

เอ็มติดไวรัสทำไงดี

เปลี่ยนพาสเวิดก็ยังไม่หาย

ออนอยู่ดีๆก็ค้าง  กดไรไม่ได้....เป็นแบบเนี่ย  เพื่อนก็บ่น  เอ็มเด้งทั้งวัน..เซงเลยShare

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
NaiTan
(ดำรงค์ สุขเกิด)

E.65
NaiTan's picture

เปลี่ยนพาสเวิดแล้วมันจะหายได้ยังไงอะครับ ก็ในเมื่อโปรแกรมที่ใช้ออนไลน์ Windows Live Messenger และเครื่องคอมที่ใช้ทำงานมันยังติดไวรัสอยู่  เมื่อไปล็อกอินใช้งานมันก็ลักขโมยข้อมูลล็อกอินไปอยู่เหมือนๆเดิมครับ ทางที่ดีควรทำให้เครื่องคอมที่ใช้ทำงานและโปรแกรมที่ใช้ออนไลน์บริสุทธิ์ปลอดจากไวรัสก่อนครับ แล้วค่อยไปเปลี่ยนรหัสผ่านและใช้งานตามปกติ

korawit
(กรวิทย์​ ออกผล)

E.61
korawit's picture

ลง avast