3วิธีทำให้เรียนเก่ง

6 replies [Last post]
บุคคลไม่ได้ลงทะเบียน
()
บุคคลไม่ได้ลงทะเบียน's picture

1.ต้องไม่นอนดึก เพื่อที่จะได้ตี่นแต่เช้า สมองกำลังว่าง

จำอะไรได้ง่าย เป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการทบทวนวิชา

2.หัดเรียนรู้วิชานั้นๆก่อนล่วงหน้าด้วยตนเอง เวลาเข้าห้องเรียน จะทำให้อาจารย์สอนง่ายขึ้น

เรียนรู้ด้วยตนเองด้วยการค้นหาข้อมูลบนเน็ตหรือหาหนังสือเสริม ที่เกี่ยวข้องกับวิชานั้นๆมาอ่าน

หรือเรียนรู้จากรุ่นพี่ (ติวแบบไม่ต้องเสียตังค์)

3.อันนี้สำคัญ สมองก็คล้ายกับ Memory ที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ ต้องเคลียร์ให้จิตว่าง

พร้อมที่จะรับข้อมูลใหม่ๆเข้ามาบันทึกไว้ ด้วยการนั่งสมาธิในมุมที่สงบ วันละ 15 นาทีShare

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
ผู้คุมกฏรุ่นที่1
(นำพล สวนศรี)

E.54
ผู้คุมกฏรุ่นที่1's picture

เอาแค่ข้อแรก น้องๆทำกันให้ได้เถอะ

Poonna Yospanya
(ปุณณะ ยศปัญญา)

E.51
Poonna Yospanya's picture

ผมว่าทำให้มันได้ซักข้อเหอะ ก็ดีแล้ว :)

ShanaKo
(ปรัชญา สำราญรมย์)

E.64
ShanaKo's picture

พลาดทุกข้อเลยครับ !!

ทำยากด้วย ><"

kekodue
(ดนุชา ปานผลานนท์)

E.64
kekodue's picture

เหอ ๆ

เจอข้อแรกเราก็จอดแว้ว

- -"

korawit
(กรวิทย์​ ออกผล)

E.61
korawit's picture

เจอข้อแรกก็จอดสนิท

tonwon
(พล วิบูลย์)

E.Flower Thailand Bangkok Flower
tonwon's picture

ถึงว่า ไม่ค่อยเก่ง