[ปี 1 วิชา Comp Pro] ประกาศเลื่อนการสอบในวันที่ 22 กค 53 -- ด่วน! ยกเลิกแล้ว สอบเหมือนเดิม

1 reply [Last post]
Tong
(Taweechai Ouypornkochagorn)
Tong's picture

 

 

>ถึงนิสิตปี 1 ไฟฟ้า ที่ลงเรียนวิชา Computer Programming 204111 Sec 802 กับ อ.ทวีชัย อวยพรกชกร

วันพฤ. (เช้า-บ่าย)

เนื่องด้วยวันที่ 22 กค 53 ผมต้องไปคุมรุ่นพี่คุณรับปริญญา จึงจำเป็นต้องของดเรียนครับ รวมถึงการสอบที่ได้ประกาศไปแล้วด้วย

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ และขอโทษด้วยครับที่ครั้งก่อนกำหนดวันสอบโดยลืมนึกถึงไป

... หากไม่ต้องการกระทบต่อการเตรียมตัวสอบมิดเทอม โดยขอสอบเร็วๆ ให้นัดวันมาครับ ผมสะดวกช่วงเย็นทุกวัน (แต่ต้องให้ห้องคอมพิวเตอร์ว่างด้วย) เท่าที่ทราบวันพุธเช้า ถ้าต้องการนัดวันที่ 21 กค 53 ก็ ok นะครับ


นิสิตที่ได้อ่านประกาศนี้แล้ว รบกวนเขียนตอบกลับว่าได้ทราบแล้วในกระทู้หัวข้อนี้ด้วยครับ และฝากประกาศถึงเพื่อนๆ ด้วยครับ

 

 

 

ยกเลิกแล้วครับ สอบเหมือนเดิมShare

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
Tong
(Taweechai Ouypornkochagorn)
Tong's picture

เนื่องด้วย ยังไม่มีนิสิต Post กลับ เข้าใจว่ายังไม่มีใครอ่าน ดังนั้น ผมขอยกเลิกการเลื่อนสอบ เป็น "สอบเหมือนเดิม" ใน "วันและเวลาเดิม" ครับ เดี๋ยวผมจะหาคนไปคุมสอบให้

อย่างไรก็ดี Lecture ช่วงเช้าของดครับ !!!