การรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศของ IAESTE Thailand ประจำปี 2554

No replies
yupin
(ยุพิน เสมอวงศ์)
yupin's picture

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศ
ของ IAESTE Thailand ประจำปี 2554

(ประกาศเมื่อ วันที่ 20 มิถุนายน 2553)
- คลิกที่นี่ -http://www.iaeste-thailand.org/

เกี่ยวกับ IAESTE (ไอเอสเต้)
   The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience was founded in 1948 at Imperial College, London.
   Imperial College Vacation Work Committee headed by Mr. James Newby initiated a meeting with national organisations from 10 European countries in a post war effort to promote better understanding between countries and cultures.
   Since 1948, the association has grown to include more than 93 countries world-wide and has exchanged in excess of 300,000 students. This means that yearly IAESTE exchanges around 6000 students playing a key role in the development of technical undergraduates able to make their mark in a global economy.
   โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิคประจำประเทศไทย โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้สมัครเข้าร่วมการเป็นประเทศสมาชิกในนามประเทศไทยเมื่อปีพุทธศักราช 2521 โดยจัดตั้งเป็นโครงการใช้ชื่อว่า (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience : IAESTE Thailand)


Share