งดเรียนและนัดเรียน วิชา 01999021และ 01361131

No replies
tiks
(สุกัญญา สีเขียว)
tiks's picture

งดเรียน

 

 

วิชา  01999021 หมู่ 820 วันเสาร์ที่  17  ก.ค. 53

เวลา 09.00-12.00 ห้อง 10207 อ.บุญเหลือ  ใจมโน  ผู้สอน

วิชา  01361131  หมู่  820  วันเสาร์ที่  17  ก.ค.53

เวลา 13.00-16.00 ห้อง 10207  อ.บุญเหลือ  ใจมโน  ผู้สอน

 

 

นัดเรียนชดเชย

 

วิชา  01999021 หมู่ 820 วันอังคารที่  20  ก.ค. 53

เวลา 16.00-19.00 ห้อง 10204 อ.บุญเหลือ  ใจมโน  ผู้สอน

วิชา  01361131  หมู่  820  วันศุกร์ที่  23  ก.ค.53

เวลา 16.00-19.00 ห้อง 10209  อ.บุญเหลือ  ใจมโน  ผู้สอนShare