รบกวนพี่โอ่หน่อยครับเรื่องเกรดไม่เข้าระบบ

3 replies [Last post]
manapeuk
(มานะ ศรีสัมฤทธิ์)

E.63
manapeuk's picture

รบกวนพี่โอ่หน่อยครับเรื่องเกรดไม่เข้าระบบครับยังเป็น N อยู่ครับ

วิชา 01205202 Electrical Engineering Laboratory I หมู่:830

ประจำภาคต้้น 2552

ผมชื่อ นาย มานะ ศรีสัมฤทธิ์

50221928

พี่ช่วยดูไห้หน่อยครับ

ขอบคุณครับ

   


Share

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
kittiya
(กฤติยา เนียมรอด)

E.KU56
kittiya's picture

ถามก่อนนะ ว่าจ่ายเงินตามปกติรึเปล่า

หรือว่าออกใบแก้ไขเกรด

เดี๋ยวพี่จะดูให้อีกทีนะ

manapeuk
(มานะ ศรีสัมฤทธิ์)

E.63
manapeuk's picture

คือ ตอนนั้นผมจ่ายค่าประกันอุบัติเหตุช้าครับ

แต่ก็จ่ายไปเรียบร้อยแล้วครับ แล้วเกรดก็ออกหมด ติดวิชานี้ วิชาเดียวครับผม

ขอบคุณครับ

kittiya
(กฤติยา เนียมรอด)

E.KU56
kittiya's picture

เดี๋ยวพี่ดูให้นะ