สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นปีที่1

2 replies [Last post]
Mr.J
(ณัฐพล จันทนิตย์)

E.63
Mr.J's picture

10 July 2010 พี่บัณฑิตซ่อมรับปริญญาแล้วนะShare

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
korawit
(กรวิทย์​ ออกผล)

E.61
korawit's picture

เตรียมพร้อมบูม เก็บตังพี่ๆแล้วหรือยัง

ซู่ๆ ซ่าๆๆ

jaypang
(กฤษฎา เสริญไธสง)

E.66
jaypang's picture

ปวดหลังและเจ็บคอมั๊กมาก

 

แหะๆ เราเจ้อคอมฯ