สวทช.เตรียมจัดใหญ่งานฮาร์ดดิกส์เอ็กซ์โป2010

No replies
Silver
(รชตะ วัฒนวงศ์)

E.61
Silver's picture

สวทช.เตรียมจัดใหญ่งานฮาร์ดดิกส์เอ็กซ์โป2010

Pic_93087


สวทช. ผนึกกำลังสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง และ 4 เจ้าตลาดผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์ เตรียมจัดงาน “ฮาร์ดดิกส์ไดรฟ์ เอ็กซ์โป 2010 (HDD Expo 2010)” ในไทย 30 ก.ค. 1 ส.ค.นี้...

วิทยาลัยร่วมด้านเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลและการประยุกต์ใช้งาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และโปรแกรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ อันประกอบด้วย บริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทโตชิบา สตอเรจ ดีไวส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ฮิตาชิ โกลบอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด กำหนดจัดงาน “ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ เอ็กซ์โป 2010 (HDD Expo 2010) และ DST- CON 2010” เป็นวันที่ 30 ก.ค.-1 ส.ค.นี้ ภายหลังจากที่ต้องเลื่อนงานมาจากเมื่อเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา

ด้าน นายอภินันท์ ธนชยานนท์ คณบดีวิทยาลัยร่วมด้านเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลและการประยุกต์ใช้งาน สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในฐานะประธานจัดงาน ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ เอ็กซ์โป 2010 กล่าวว่า สวทช. ภาคอุตสาหกรรม และทางสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เร่งการจัดงาน HDD Expo 2010 เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์และผลักดันให้บุคลากรไทยพัฒนาเทคโนโลยีให้สามารถมุ่งสู่ระดับต้นน้ำได้ ซึ่งปัจจุบันประเทศไทย ถือเป็นฐานการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีมูลค่าการส่งออกกว่า 500,000 ล้านบาทต่อปี

ทั้งนี้ การจัดงาน HDD Expo 2010 มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยี รวมถึงสินค้า และกระบวนการผลิตบันทึกข้อมูล ผ่านเวทีการแลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการระหว่างนักวิชาการ นักวิจัยและผู้ประกอบการจากทั้งภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงการสร้างโอกาสให้กับบริษัทวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของไทย ในการเจรจาธุรกิจกับบริษัทผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ และส่วน ประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ระดับโลก เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ในประเทศไทย หนึ่งในนโยบาย และกิจกรรมที่ภาครัฐสนับสุนนอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ด้วยการสนับสนุนเงินทุน เพื่อการวิจัยโครงการในอนาคต

นายอภินันท์ กล่าวต่อว่า กิจกรรมหลักภายในงานประกอบไปด้วย 1. เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระดับนานาชาติ พร้อมต่อยอดทางความคิดกับหัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจจากบุคคลในแวดวงวิชาการและอุตสาหกรรม กับงานประชุมวิชาการนานาชาติงานประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Data Storage Technology หรือ DST-CON 2010 ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 โดยจะมีการบรรยายพิเศษจากนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์และการบันทึกข้อมูลที่มีชื่อเสียงระดับโลก และมีการนำเสนอผลงานวิจัยจากนักวิชาการและนักวิจัยจากหน่วยงานต่างๆทั้งใน และต่างประเทศ

2. งานแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์และการบันทึกข้อมูลจากบริษัทผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์และส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ชั้นนำระดับโลก ซึ่งจะมีการนำเอาผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมล่าสุดมาแสดงให้ชม นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายในราคาพิเศษ

3. เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตพบคู่ค้าต่างๆ ในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ทั้งหมดทั้งไทยและต่างชาติ งานเจรจาจับคู่ธุรกิจ หรือ Business Matching ระหว่างบริษัทวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของไทย บริษัทผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ และส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ระดับโลก ซึ่งจะมีการให้ความรู้ในการประกอบธุรกิจ (Industrial Clinic) โดยได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI

4. พระจอมเกล้าลาดกระบัง สวทช. จับมือกับ บริษัทผู้ผลิตต่างๆ เครือข่ายชั้นนำระดับโลก ร่วมจัดกิจกรรม งาน Job Fair เพื่อเปิดโอกาสรับสมัครเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่จบใหม่ และมีประสบการณ์ในสาขาวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ และอื่นๆบุคลากรในสาขาต่างๆกว่า 10,000 อัตรา เพื่อตอบรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ซึ่งภายในงาน รับตั้งแต่ ตำแหน่งผู้บริหาร วิศวกร หัวหน้างาน ช่างเทคนิค เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล จัดซื้อ บัญชี วางแผนการผลิต เจ้าหน้าที่ทั่วไป ตลอดจนพนักงานในสายการผลิต ผู้ที่จบใหม่ และมีประสบการณ์ในสาขาวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ และอื่นๆ วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ม. 3 – ปริญญาเอก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติพร้อมรับสิทธิ์สัมภาษณ์ทันทีในงาน

นายอภินันท์ กล่าวอีกว่า งานฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ เอ็กซ์โป 2010 (HDD Expo 2010) และ DST- CON 2010 จะจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ วันที่ 30 ก.ค. 1 ส.ค. 2553 ณ ชั้น 2 ณ ห้องแกรนด์ ฮอล์ล ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุมนานาชาติ (ไบเทค กรุงเทพ) ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.hdd-expo.com

 

ที่มา: http://www.thairath.co.th/content/tech/93087

 Share