ประกาศงดเรียน นัดเรียนชดเชย วิชา 01355111

No replies
tiks
(สุกัญญา สีเขียว)
tiks's picture

ประกาศ งดเรียน และ เรียนชดเชยวิชา 01355111

 

งดเรียนวิชา  01355111 หมู่ 820 วันอังคารที่  27  ก.ค. 53

เวลา 13.00-16.00 ห้อง 10210 และ

 

นัดเรียนชดเชย วันพฤหัสบดีที่  29  ก.ค.53

เวลา 13.00-16.00 ห้อง 10307  อ.ปิยะดา  โล  ผู้สอนShare