ยินดีต้อนรับนิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาทุกท่านเข้าสู่เว็บบอร์ดแห่งใหม่

1 reply [Last post]
Nattaporn
(Nattaporn Saikhamwong)
Nattaporn's picture

ขอเชิญชวนนิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาทุกท่าน ร่วมกันใช้เว็บบอร์ดแห่งใหม่นี้เพื่อเป็นแหล่งในการแลกเปลี่ยนข่าวสารต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์สำหรับ "เครือข่ายวิศวศรีราชา" ที่เข้มแข็ง ต่อไปค่ะ

#คำชี้แจงการใช้งานเว็บบอร์ดแห่งใหม่
http://std.eng.src.ku.ac.th/?q=node/72

Nattaporn S.Share

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
korawit
(กรวิทย์​ ออกผล)

E.61
korawit's picture

ขอบคุณครับ ที่สร้างบอร์ดนี้ขึ้นมา เดี๋ยวจะชวน เพื่อน ศิษย์เก่ามาพูดคุยกันเยอะๆครับ