ประกาศงดเรียน เรียนชดเชย วิชา 01999021 และ 01361131 ของ อ.บุญเหลือ ใจมโน

No replies
tiks
(สุกัญญา สีเขียว)
tiks's picture

วิชา 01999021 หมู่ 820 งดเรียนวันเสาร์ที่ 3 ก.ค.53 เวลา 09.00-12.00 น. และเรียนชดเชยในวันพฤหัสฯที่ 8 ก.ค.53 เวลา 13.00-16.00 ห้อง 10307  อ.บุญเหลือ ผู้สอน

วิชา 01361131  งดเรียนวันเสาร์ที่ 3 ก.ค.53 เวลา 13.00-16.00 น. และเรียนชดเชยวันพฤหัสที่ 8 ก.ค.53 เวลา 16.00-19.00 ห้อง 1411  อ.บุญเหลือ  ผู้สอน

 Share