ยินดีต้อนรับสู่กระทู้ห้องปฎิบัติการ BI Lab

2 replies [Last post]
Tong
(Taweechai Ouypornkochagorn)
Tong's picture

Business Intelligent Laboratory 

ห้องปฏิบัติงานวิจัยระบบอัจฉริยะเพื่อภาคธุรกิจ

-----------------------------------------------------

สถานที่: อาคาร 15 ห้อง 15308

ที่ปรึกษา: อาจารย์ทวีชัย อวยพรกชกร

email: sfengtwo@src.ku.ac.th

web: http://cpe.eng.src.ku.ac.th/bilab

Since: มิถุนายน 2553

รายละเอียดห้องปฏิบัติการ

วิจัยการสร้างระบบองค์ความรู้ ระบบงาน รวมถึงระบบสมองกล เพื่อสนับสนุนการนำไปประยุกต์ใช้งานในภาคธุรกิจได้จริง

ความรู้ที่เกี่ยวข้อง

- Database
- Data Mining
- Data Warehouse
- Embedded System 
- Software TechnologyShare

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
NaiTan
(ดำรงค์ สุขเกิด)

E.65
NaiTan's picture

ทำไมเข้าเว็บไม่ได้ http://cpe.eng.src.ku.ac.th/bilab 

หัวข้อน่าสนใจทั้งนั้น

- Database
- Data Mining
- Data Warehouse
- Embedded System 
- Software Technology

bunny
(ปราณปรียา ศรีสุระ)

E.63
bunny's picture

มาแล้วค่ะ มารายงานตัว เวปเข้าไม่ได้ เพราะยังไม่มีการจัดทำค่ะ อิอิ