การใช้หมวดนี้

1 reply [Last post]
ShanaKo
(ปรัชญา สำราญรมย์)

E.64
ShanaKo's picture

ในหมวดนี้เป็นแบบหนึ่งงานหนึ่งห้องเลย ถ้าต้องการทำวิจัยอื่น ๆ สามารถ PM มาบอกให้เปิดได้ครับ

งานที่จะวิจัยคืองานที่มีอาจารย์หรือนิสิตสนใจในด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษและต้องการพื้นที่ในการให้ข้อมูลแบบเฉพาะที่

เนื่องจากงานวิจัยอาจมีเนื้อหาในหลาย ๆ ด้าน ทำให้กระทู้เดียวอาจไม่พอในการให้ข้อมูลหรือหาข้อมูลยาก

สามารถเปิดให้ได้ทุกคนที่ต้องการทุกสาขาวิชาครับ

การขอชื่อห้องก็ [Major] - ชื่องานวิจัย ... ไม่พอใจภายหลังยินดีเปลี่ยนให้เสมอครับ .. บ่อย ๆ ก็ไม่เอานะ (ฮา)

ขอบคุณอาจารย์ปุณณะครับ ที่ทำให้กระจ่างขึ้น+ลอกข้อความมา และอาจารย์ทวีชัยสำหรับ Idea การเปิดบอร์ดครับ

ปล.มีอะไรจะเสนอโพสบอกได้ครับ ไม่ได้ล๊อค

ปล2.การเรียงลำดับการพิมพ์อาจทำให้ "งง" ได้ เพราะคิดสด - -"Share

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
Poonna Yospanya
(ปุณณะ ยศปัญญา)

E.51
Poonna Yospanya's picture

ขอบคุณแอดมินนะครับที่ช่วยจัดการตรงนี้ให้จนเรียบร้อย ในอนาคตผมกลับไปก็คงได้รบกวนอีกครั้งล่ะครับ ^^