มาสร้าง QR Code ของตัวเองกัน

2 replies [Last post]
pepdjj
(ดิศดนัย แก้วมีแสง)

E.66
pepdjj's picture

เดี๋ยวนี้ เดินไปไหนมาไหน ก็มีแต่ QR Code ให้เราได้ส่องกันเยอะแยะไปหมด แต่ก็เชื่อว่ามีหลายคนที่อยากจะสร้าง QR Code ที่เป็นข้อมูลของตัวเอง วันนี้เลยนำ Link สำหรับสร้าง QR Code มาฝากครับ

 

Link : http://qrcode.kaywa.com/Share

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
NaiTan
(ดำรงค์ สุขเกิด)

E.65
NaiTan's picture

ไปเจิมมาแล้วพี่ ขอบคุณมาก 

thenesta
(ภาณุพงศ์ คนการ)

E.64 KU 68
thenesta's picture

น่าเสียดายผ่านน้ำไม่ได้