แจ้งวิชา 01205291 ด่วน

No replies
kittiya
(กฤติยา เนียมรอด)

E.KU56
kittiya's picture

ทางคณะได้ย้ายนิสิตจากหมู่ 834 มาลงหมู่ 832 เพื่อให้จำนวนนิสิตโดยเฉลี่ยเท่ากัน

ขอให้นิสิตตรวจสอบรายชื่ออีกครั้ง

หากรายชื่อนิสิตคนใดหายไป ขอให้ติดต่อพี่โอ้ด่วนShare