EM#1 KU-SRC จะไปดูงาน TQM ของบริษัทฯในเครือ SCG 29 มิ.ย.2553

No replies
ssathit
(สาธิต ทรัพย์ยิ่ง)

E.XE70
ssathit's picture

เย้ๆ จะได้ เปิดหู เปิดตา  เปิดสมองรับสิ่งใหม่ๆ อีกแล้ว...CoolShare