พี่โอ้ตรวจสอบให้หน่อยครับ วิชาเรียนยังไม่ขึ้นเลย

1 reply [Last post]
evilromeo
(ดำรงศักดิ์ พจนพิมล)
evilromeo's picture

พี่ครับผมเขียนใบคำร้องส่งไปแล้วตั้งแต่วันพุธเรื่องลงทะเบียนวิชา 01208261 Mechanics of Solids sec.820 อาจารย์เซ็นเรียบร้อยหมดแล้วแต่ทำไมของผมยังไม่ขึ้นเลยครับ เห็นพี่โอ้บอกว่าวันศุกร์น่าจะขึ้นแล้ว ของเพื่อนผมเค้าขึ้นกันหมดแล้ว ผมชื่อ นายดำรงศักดิ์ พจนพิมล รหัสนิสิต 50221506 T03 ชั้นปี4 (พอดีผมเพิ่งเปิดดูตารางเรียนตอน4โมงครึ่ง เห็นว่ายังไม่ขึ้นเลยจะเข้าไปหาพี่ พี่ก็ไม่อยู่แล้ว)Share

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
kittiya
(กฤติยา เนียมรอด)

E.KU56
kittiya's picture

วิชาของภาคพิเศษไม่ใช่เหรอ ต้องไปยื่นภาคพิเศษไม่ใช่เหรอ

ยังงัยพรุ่งนี้มาลองหาคำร้องที่พี่ดูอีกทีนะ