รบกวนพี่โอ้ช่วยดูให้หน่อยครับ

2 replies [Last post]
Spurs
(วัชรพงษ์ นิลเนตร)

E.E63
Spurs's picture

ผมส่งใบคำร้องทั่วไปไปแล้วครับ ลงทะเบียนวิชาAutomotive Engineering I กับอ.สถาพร  เชื้อเพ็ง sec820  ตั้งแต่เมื่อวาน วันนี้ในตารางเรียนยังไม่ขึ้นชื่อผมเลยครับ รบกวนพี่โอ้ช่วยดูให้หน่อยครับ ผมกลัวไม่ได้เรียน  ผมชื่อวัชรพงษ์  นิลเนตร สาขาT03 ครับให้อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ประจำวิชาเซ็นเรียบร้อยแล้วครับ    ขอบคุณมากครับพี่โอ้สุดน่ารักLaughingShare

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
Spurs
(วัชรพงษ์ นิลเนตร)

E.E63
Spurs's picture

ลืมบอกไปรหัสนิสิต 50221985 ครับ

kittiya
(กฤติยา เนียมรอด)

E.KU56
kittiya's picture

ต้องยื่นภาคพิเศษนะ

พี่ลงให้เฉพาะวิชาของภาคปกติน่ะค่ะ

วันเสาร์ลองมาเช็คคำร้องอีกทีนะ