สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาจัดโครงการรักแรกอินทาเนียร์ รายละเอียดเชิญด้านใน

5 replies [Last post]
korawit
(กรวิทย์​ ออกผล)

E.61
korawit's picture

โดยงานจะเริ่มในวันที่ 15 มิถุนายน 2553 เวลา 19.00-22.00 น.อาคาร พลศึกษา

ซึ่งเป็นงานที่จัดให้มีการมอบไทด์และตุ้งติ้ง

พร้อมกับการพบปะกับคณบดีวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

และคณาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

มีรุ่นพี่แนะนำน้องๆในเรื่องการเรียนการศึกษาและผูกข้อมือ

 Share

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
b-nshy
(ณิชยา จันทร์ตา)

E.64
b-nshy's picture

ที่ อาคาร พละ ???

 

><

bodyslam
(อนุ ศักดิ์พิบาล)
bodyslam's picture

กิจกรรมอีกแล้ว....ชอบครับพี่

bodyslam
(อนุ ศักดิ์พิบาล)
bodyslam's picture

อาจารย์ครับ....สวัสดีครับ

YingNim
(รัตน์ติภรณ์ เภาเกิด)
YingNim's picture

ขอบคุณค่ะอาจารย์

^/\^

pb237249
(สิรภพ สูงสว่าง)
pb237249's picture

ขอบคุณคับ