แจ้งการยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเรียนของนิสิต

No replies
kittiya
(กฤติยา เนียมรอด)

E.KU56
kittiya's picture

แจ้งการยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเรียนของนิสิต

นิสิตที่ยื่นคำร้องทั่วไปขอลงวิชาเพิ่ม

           -ให้นิสิตตรวจสอบการลงทะเบียนทางอินเตอร์เนตได้แล้ว

           -นิสิตที่รายวิชาไม่ขึ้น ให้ติดต่อพี่โอ้ด่วน  ห้ามเกินวันศุกร์

นิสิตที่ยื่นคำร้องขอเรียนควบ..

           -นิสิตสามารถตรวจสอบได้วันจันทร์ที่ 14 มิ.ย.53

           -นิสิตคนใดที่ไม่ได้ให้ผู้สอนเซ็นอนุมัติให้เรียน ให้มาติดต่อเอาคำร้องไปแก้ไข

           -หากไม่มาเอาไปแก้ไข ทางคณะฯ จะไม่รับผิดชอบ

นิสิตที่ไม่เข้าใจตรงไหน ให้มาถามพี่โอ้ ห้ามไปถามรุ่นพี่ เนื่องจากหลักสูตรไม่เหมือนกันค่ะแShare