รับสมัครงาน บ.United Coil Center Ltd. ด่วน

No replies
korawit
(กรวิทย์​ ออกผล)

E.61
korawit's picture

อยู่แถวๆ ABAC ตำแหน่งวิศวกรโรงงาน

ขอสาขา วิศวกรรมอุตสาหการ 1 ตำแหน่ง

United Coil Center Ltd.
Tel. 02-7083170 หรือ 02-7083170 ต่อ 3234 (ฟ้า)Share