เรียนนิสิตต้องเรียนลงเคมี 4 หน่วยในเทอมนี้ต้องการรายชื่อด่วน เลย อยากลืมบอกเพื่อนด้วยนะ เพราะวิศวะ มีแค่ รหัส 49 50 แล้วที่เรีย

3 replies [Last post]
pangpond
(ภาคิน หนูนุ่น)

E.62
pangpond's picture

เรียนนิสิตต้องเรียนลงเคมี 4 หน่วยในเทอมนี้ต้องการรายชื่อด่วน เล อยากลืมบอกเพื่อนด้วยนะ เพราะวิศวะ มีแค่ รหัส 49 50  แล้วที่เรียน เคมี  4 หน่วย รีบหน่อยนะ

โพสชื่อ กานเลยนะคับ..จะได้นำไปเสนออาจารย์ อาจารย์รออยู่

สำหรับคนที่โพสแล้ว  ขอบคุณมากคับ

 Share

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
monmon
(มนธิดา ผิวสุข)

E.63
monmon's picture

อยากจะทราบว่า ถ้าคนที่ยังไม่ได้ลงเคมี คือต้องลงเทอมนี้เลยใช่ไหมคะ

แล้วจะเปิดเคมี4หน่วยเป็นเทอมสุดท้ายแล้วหรือเปล่า 

ถ้าต้องลงเรียน จะมีเรียนวันไหนบ้างคะ  อยากรู้ เกรงว่าจะชนกับวิชาอื่นๆ

รบกวนช่วยตอบหน่อยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ

pangpond
(ภาคิน หนูนุ่น)

E.62
pangpond's picture

    ลง ชื่อมาก่อนเลยคับให้  ทางคณะเขาเปิดก่อนคับ  ส่วนเรื่องเวลา   มาจัดแจง  กานได้ คับ  ว่าจา  เรียนตอนไหน

pangpond
(ภาคิน หนูนุ่น)

E.62
pangpond's picture

รีบ  ๆๆๆ  หน่อยนะ    อยากให้  เปิดเร็ว   จาได้เรยกาน บอกเพือนด้วยนะ  โพส ก้อได้  หรือลง  ชื่อหน้าห้องพี  โอ้ก้อ ได้