ฟูอิด และป๊อป2 สำหรับหลักสูตรเก่า

7 replies [Last post]
tleler
(นาย วุฒิชัย พานแก้ว)

E.63
tleler's picture

ใครที่ยังติดฟูอิด อาจารย์ สมภพ  บอกว่า สามารถลงได้แค่เทอมนี้กับเทอมหน้าเท่านั้น   เทอมนี้ลงได้กับการผลิตเค้าจะล๊อคที่ไว้ให้ สำหรับIEก่อน   ใคจะลงโพสชื่อในกระทู้ด้วยคับ   เพราะจะได้นำไปทำเรื่องลง    ส่วนป๊อป2 เทอมนี้ไม่เปิด เพราะว่าอาจารย์เพ็ญสุดาเข้าใจผิดนึกว่าลงกันไปหมดแล้ว อาจารย์บอกว่าจะคุยกับอาจารย์  ประไพศรีเรื่องที่ว่า จะให้ไปเรียนกับรุ่นน้องแล้วเทียบโอนเอา  ใครจะเรียนป๊อป2ลงชื่อในกระทู้นี้เช่นกัน   โพสชื่อนามสกุล รหัสนิสิต แล้วบอกว่าต้องการลงอะไร   มีอะไรสงสัย โพสทิ้งไว้จะรวบรวมไปถามทีเดียวคับShare

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
Poramate
(ปรเมศร์ บุญรักษ์เจริญ)

E.63
Poramate's picture

เปิดแน่นะเมิงเทอมสอง กุจะได้ลง ppc ซะก่อน

Headzaa
(ธัชชัย สมบัติมงคล)

E.63
Headzaa's picture

ลง PVC มั้ยตังกวย

Poramate
(ปรเมศร์ บุญรักษ์เจริญ)

E.63
Poramate's picture

เด๋วโดนหรอกไอ้เฮด

tleler
(นาย วุฒิชัย พานแก้ว)

E.63
tleler's picture

ไม่มีใครมาโพสเลยกวยเอ๊ยยยย

Poramate
(ปรเมศร์ บุญรักษ์เจริญ)

E.63
Poramate's picture

ก้เพราะเปนกระทู้ของเมิงไงเลยไม่มีคนมาเม้น 555

tleler
(นาย วุฒิชัย พานแก้ว)

E.63
tleler's picture

ไม่เป็นไรตัวใครตัวมันละกัน   กุอุตส่าห์ทำเพื่อส่วนรวม  ตามสบายกุทำคนเดียวพอ

Poramate
(ปรเมศร์ บุญรักษ์เจริญ)

E.63
Poramate's picture

สุดยอด จัดไป