01205301 ชนกับ PPC จะขอเลื่อนได้มั้ยค่ะ

2 replies [Last post]
s50224047
(มินตรา_บุญนิล)

E.63
s50224047's picture

 คือ PPC มันเลื่อนไม่ได้แล้ว เลยอยากทรายว่าถ้าจะเลื่อนวิชา  01205301 ได้มั้ยค่ะ 

เพราะไม่งั้นต้องไปลง PPC เทอมหน้าเลยShare

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
haze-snow
(ปฐวี กังสเจียรณ์)

E.63
haze-snow's picture

อะไรคือ ppc

Mr.J
(ณัฐพล จันทนิตย์)

E.63
Mr.J's picture

มีอะไรจะบอก

วันนี้เค้าไปถามพี่โอ้มาที่คณะ

พี่แกบอกว่าอาจารย์ไม่เลื่อนนะจ๊ะ

ลองไปคุยกับอาจารย์ดูนะจ๊ะ

ป.ลิง. อิอิ