อบรมทรานสคิปกิจกรรม สำหรับ ปี1 และ ปี4 ครับ

8 replies [Last post]
korawit
(กรวิทย์​ ออกผล)

E.61
korawit's picture

พอดีพึ่งได้เรื่องมาจากฝ่ายกิจการนิสิต ทางฝ่ายกิจการนิสิต งานกิจกรรมนิสิต ให้มาแจ้งให้ทราบว่า

จะมีการชี้แจงกิจกรรมเสริมหลักสูตร (ทรานสคิปกิจกรรม)

สำหรับปี 1 จัดใน วันที่ 25 มกราคม 2553 เวลา 17.00-18.00 น. ห้อง 9301 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์(T02) จำนวน 114 คน

สำหรับปี 4 จัดใน วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 17.00-18.00 น. ห้อง 9302 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์(T02) จำนวน 121 คน

ขอให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วยครับ เพราะเป็นประโยชน์ต่อตนเองShare

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
NaiTan
(ดำรงค์ สุขเกิด)

E.65
NaiTan's picture

รับซาบบบบคร๊าบ...

saxkungza
(พีระวิทย์ สิงห์สูง)

E.65
saxkungza's picture

ขอบคุณมากครับ...

---------------------------------------------------------------------------------------------

tantaii
(แทนพงศ์ สุคนธ์พานิช)

E.65
tantaii's picture

จะไปกันสักกี่คนกัน

เฮ่อๆๆ

tangmay
(น.ส.วรรณริศา สิงห์หานนท์)

E.62
tangmay's picture

รับทราบค่ะ อาจารย์หนึ่ง

 

BossV
(นายวีรภัทร กุสุมาลย์)

E.62
BossV's picture

ขอลองโพสต์หน่อยเหอะFoot in mouth

Kaew
(ภัทร์ฐิตา เบญญาพัฒนพงศ์)

E.65
Kaew's picture

ทราบเเล้วจ้า ^^

Attawut
(อรรถวุฒิ ซื่อฐากร)

E.62
Attawut's picture

ถ้าไม่ว่างไปจริง ๆ จะเป็นอะไรไหมครับ

enduser
(จีระวัตร์ มีพิมล)

E.62
enduser's picture

ใช่ครับถ้าไม่ว่าง  ไม่เข้าได้ไหม เพราะชัวโมงกิจกรรมครบแล้วLaughing